Het nieuwe Donorregister in audio

VWS laat campagnefolder in twee talen inspreken
Op 1 juli 2020 start het nieuwe Donorregister. Iedereen vanaf 18 jaar en ingeschreven in een Nederlandse gemeente komt dan in het Donorregister. Misschien niet het leukste onderwerp om over na te denken, maar wel een van levensbelang. Aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de taak om heel Nederland uiterst nauwkeurig te informeren over de invoering van het nieuwe Donorregister.

Maar ja, hoe zit dat met mensen die niet (goed) kunnen zien? Of mensen die analfabeet zijn of de Nederlandse taal niet machtig zijn? Het Ministerie van VWS besloot daarom de voorlichtingsfolder, belangrijk onderdeel van de campagne, door Dedicon te laten inspreken. In het Nederlands én in het Berbers. Geen gemakkelijke klus, want die laatste taal wordt niet zo heel veel gesproken in Nederland.

Beide audioversies van de folder ‘Het nieuwe donorregister: Wat betekent dat voor mij?’ staan inmiddels op de site van het donorregister. Noodzakelijk voor blinden en slechtzienden, maar ook mensen met dyslexie en laaggeletterden profiteren van de audioversie.

Bij iedere inwoner van Nederland boven de 18 is de folder inmiddels ook op de deurmat gevallen.
De voorlichtingscampagne loopt ook dit jaar nog door. Aanvullend voorlichtingsmateriaal voor deze campagne zal Dedicon eveneens in audio omzetten.

Folder Het nieuwe Donorregister