Gemeenten

Alle inwoners volwaardig laten meedoen in uw gemeente
Informatie toegankelijk en begrijpelijk aanbieden. Ook voor gemeenten een uitdaging. En een plicht. Gemeenten hebben een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat niemand wordt buitengesloten. Zij zijn, zoals verwoord in het VN-verdrag voor mensen met een handicap, verplicht de toegankelijkheid van informatie voor iedereen te regelen. Kortom, gelijke rechten voor iedereen.

Dedicon maakt informatie toegankelijk

Hoe toegankelijk zijn uw website en mobiele apps, uw correspondentie, of uw gebouw voor blinden en slechtzienden? Dedicon maakt informatie toegankelijk voor mensen met een visuele beperking en overige leesbeperkingen. Onze specialisten ontwikkelen praktische oplossingen. Denk aan informatie in braille of audio, vergrotingen, maar ook voelbare tekeningen en plattegronden en zelfs aangepaste stembiljetten. Zo helpen wij uw gemeente invulling te geven aan het VN-verdrag.

Van advies naar praktische oplossingen

‘Hoe kunnen wij als gemeente informatie toegankelijk maken?’ Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten is inmiddels gestart met verkenning van dit vraagstuk, maar de uitwerking naar een concreet plan blijkt vaak lastig. Dedicon helpt u om de huidige situatie te analyseren en geeft advies en praktische handvatten, zodat u alle noodzakelijke aanpassingen zelf kunt uitvoeren. Maar, uniek, wij ontzorgen u desgewenst ook. Onder meer door een set aan producten die wij u kunnen leveren. 

Training toegankelijke informatie

Voor gemeenten verzorgt Dedicon ook incompany trainingen op het gebied van toegankelijkheid. Tijdens de training gaan we dieper in op toegankelijkheid en hoe organisaties zoals gemeenten informatie toegankelijk kunnen maken. Na de training kunnen managers, ontwikkelaars en schrijvers direct aan de slag. Ook beleidsmakers weten na de training wat toegankelijkheid precies is en hoe zij zelf hun beleid hierop kunnen aanpassen. 

Toegankelijke informatie aan de bron levert gemeenten voordelen op:

•    Merkbaar minder drempels.
•    Betere burgerparticipatie.
•    Bespaart tijd en geld.
•    Onderdeel MVO-beleid.
•    Positieve impuls aan citymarketing.

Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie of een advies op maat voor uw gemeente. We vertellen u graag meer over onze producten en diensten op het gebied van toegankelijke informatie.

Meer informatie over een toegankelijke gemeente?